Category Archives: Műszaki ellenőrzés

Terv-és költségellenőrzés, műszaki ellenőrzés, minőségi-, egészségügyi, környezetvédelmi-és munkabiztonsági ellenőrzés

SOPRON ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

Hungal | Sopron Hulladékgazdálkodás

FŐBB MŰSZAKI ADATOK //
6 db hulladékudvar (ebből 3 db újrahasználati központ is) tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkái 114 db hulladékgyűjtő szigethez kapcsolódó szükséges tervezési, engedélyezési és kivitelezői munkái 1 db szelektív központ és átrakóállomás : 10 000 t / év kapacitású válogatómű tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkái, valamint a szükséges válogatómű technológia tervezése, szállítása és beüzemelése 1 db 24 000 t / év kapacitású átrakóállomás tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkái valamint a szükséges átrakóállomás technológia tervezése, szállítása és beüzemelése 1 db 3000 t / év kapacitású Bio-hulladék komposztáló tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkái

BERUHÁZÓ, MEGRENDELŐ //
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS ÉRTÉKE //
3 454 928 694 HUF

ÉV //
2013 – 2014

MUNKA LEÍRÁSA //
Az építés-kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési és FIDIC mérnöki feladatainak ellátása

DRECHSLER PALOTA FELÚJÍTÁSA

Hungal | Balettintézet

FŐBB MŰSZAKI ADATOK //
Kiemelt műemléki védettségű belvárosi kb 17 000 m² össz alapterületű lakóépület átalakítása 198 szobás 5 csillagos szállodává

BERUHÁZÓ, MEGRENDELŐ //
QPR Properties Kft

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS ÉRTÉKE //
20 000 000 Euró

ÉV //
2009 – 2014

MUNKA LEÍRÁSA //
Mint Facility manager: Az üresen álló műemlék épület állagmegóvási tervének elkészítése A műemléki hatóság által is jóváhagyott terv szerinti veszélytelenítési, állagmegóvási és folyamatos karbantartási munkák végrehajtása Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a műemléki hatósággal (KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ) Az építési engedély hosszabbításához szükséges tervmódosítások elkészíttetése Az építési engedély meghosszabbításához szükséges adminisztrációs feladatok koordinációja Hatósági egyeztetések A szállodává alakítás 1. fázisaként a belső udvari nem műemléki védettségű épületszárny elbontása (terveztetés és a kivitelezés lebonyolítása)

41. SZ. FŐÚT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Hungal | 41. számú főút

FŐBB MŰSZAKI ADATOK //
A 41. sz. főút 6+101-7+084 km szelvények közötti szakaszán (Nyíregyháza-Oros) burkolat-megerősítése A 41-4101. sz. utak csomópontjában a jelenlegi megoldás helyett körforgalmú csomópont kialakítása A 49154 j. út csatlakozásánál a jelenlegi balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében a gyalogosforgalom biztonságos átvezetése középszigettel, járdakapcsolatokkal

BERUHÁZÓ, MEGRENDELŐ //
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS ÉRTÉKE //
346 666 600 Ft

ÉV //
2014 – 2015

MUNKA LEÍRÁSA //
Az építés- kivitelezési munkák mérnöki feladatainak ellátása

BÉKÉS MEGYEI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

Hungal | ivoviz

FŐBB MŰSZAKI ADATOK //
Kútfúrás + kútfej kialakítás 47 db Vízműtelep építés 50 180 m³ / nap kapacitással: 5 db Ivóvíz vezeték fektetés: 311 352 fm (új hálózat) Hálózat rekonstrukció 88 962 fm Hálózat megerősítés: 52 350 fm Víztorony építés: 4 db Nyomásfokozó szivattyútelep: 6 db

BERUHÁZÓ, MEGRENDELŐ //
Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS ÉRTÉKE //
35 769 215 000 Ft

ÉV //
2015 – 2016

MUNKA LEÍRÁSA //
Az építés-kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési és FIDIC mérnöki feladatainak ellátása